ספרינט - קריאה מהירה יותר 1.5.1


1300 kb


ספרינט - קריאה מהירה יותר

ספרינט תעזור לך לקרוא טקסטים במהירות על-קולית!

ע"י שימוש בטכניקות חדשניות ומוכחות מדעית, ספרינט נותנת לך לקרוא מילה אחת בכל פעם בזמן שהיא ממקדת אותך באות האמצעית - העיקרון הוא פשוט, המוח שלך פשוט קולט את המילים הכי טוב בצורה שספרינט מראה לך אותם.

טכניקת קריאה זו דורשת אימון, תוכלו להתחיל בקצב של 250 מילים לדקה ולאט לאט להתקדם למהירויות גבוהות יותר.

קריאה בעזרת ספרינט תשפר את היעילות שלך ותחסוך לך זמן יקר.

בואו לאתגר את המוח ולראות כמה זמן הוא מסוגל לחסוך בקריאה מהירה!

Recent changes:
אייקון חדש

Download and use it now: ספרינט - קריאה מהירה יותר 1.5.1 free download

Add a review

Tell us your experience with ספרינט - קריאה מהירה יותר 1.5.1

Related programsOur Recommendations

Write

Write is a word processor for handwriting. In addition to all the...

Download

Note To Do. Widget

With the widget "Notes" you can quickly write a note, make a...

Download

L Emoji Keyboard - Free,Smiley

Android L Emoji Keyboard with more emoji, smiley, emoticons, sticker, text face and self-customization. Highlights: - Android L Emoji Keyboard with more emoji, smiley, emoticons - Full Emoji,Smiley,Emoticon and text face display & More tha

Download

Magic whiteboard

The classic game now on your Smartphone. With Magic Whiteboard create your designs without dirtying your hands, is very simple but very effective and fun. - Show off your artistic side - Develop designs - To erase, simply shake the de

Download

Morse Code

Convert text into the dits and dahs of Morse Code

Download

App2sd Card

App2sd and appmanager (appmgr-app mgr 3) With this handy app, you'll have more control over your ever expanding collection of apps.this app solves all your memory issues. A great UI that makes it eas…

Download

CT Birthday

Keep track of people's birthdays

Download

Xibeat Crypto Knight

Xibeat Crypto Knight is an app project aimed at creating a simple, elegant yet functional micro-data manager. Our lives comprises of small snippets of data. It includes short-term data like "things to do" to long-term data like "our login d

Download

Countdown calendar.

Remember all the important events in the future or the past

Download


Thumbnail of ספרינט - קריאה מהירה יותר

Size: 1300 kb

Operating System: Android

Publisher/Developer: Accomplish Software

Release Date: Jun 5, 2014

View Program Details