Bệnh viện Việt Nam 1.2Bệnh viện Việt Nam

Bệnh viện Việt Nam sẽ giúpmọi người có thể tìm thấy đầy đủ thông tin về mọi bệnh viện từ tuyến huyện trở lên tới tuyến trung ương. Từ đó có lựa chọn đúng đắn trước khi quyết định khám chữa bệnh ở bệnh viện nào.
Ứng dụng Bệnh viện VIệt Nam với tên tiếng Anh là Vietnam Hospitals có những chức năng tiện ích sau:
1. Địa chỉ: giúp chúng ta định hướng được địa điểm mà ta cần đến. Không chỉ dừng lại tại đó, mà ứng dụng cho phép tìm kiếm trực tiếp bằng google map khi kích vào địa chỉ đó.
2. Số điện thoại: cho phép chúng ta liên hệ trực tiếp với bệnh viện khi có sự việc gấp.
3. Email: là kênh nhận và chia sẽ thông tin bổ ích và không thể thiếu để thõa mãn một câu hỏi với bệnh viện cần tới mà đã bấy lâu còn băn khoan lo lắng. Sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều tiền của so với việc lên trực tiếp bệnh viện để hỏi tư vấn.
4. Trang web của bệnh viện mà bạn đang quan tâm là chi tiếtcũng như tổng quan để bạn hiểu rõ hơn ở đó có thể chữa được bệnh này bệnh kia hay không.
Một quyết định đúng đắn trước khi đi vào một bệnh viện nào đó sẽ góp phần giảm nhẹ bảo nhiêu công sức và tiền của.
Chúc mọi người hạnh phúc với sức khỏe của mình,

Download and use it now: Bệnh viện Việt Nam 1.2 free download

Add a review

Tell us your experience with Bệnh viện Việt Nam 1.2

Related programsOur Recommendations

DiabetesMeter

DiabetesMeter is an application for people suffering from insulin-dependent diabetes. It provides support in taking day-to-day decisions regarding products consumed, physical effort and insulin dosag…

Download

TN Hospitals Info

A solution to your search for a perfect app that provides full & full information about all the hospitals in Tamil Nadu. This app not only gives information but also helps you,starting from the sel…

Download

Nursing Calculator

Deze Nursing app Verpleegkundige Calculator is gebaseerd op het Nursing spiekboekje Rekenen voor Verpleegkundigen, Ron Groothuis, Elsevier Gezondsheidzorg, Amsterdam 2010 en het boek: Toegepast rekenen voor zorg en verpleging, Ron Groothuis

Download

ICO Exams

ICO Exams is a mobile knowledge quiz for medical students, allied health professionals and doctors preparing for their exams. Test your knowledge whilst you are on the move, challenge your colleagues…

Download

Blood Pressure (My Heart)

Enter the data, send it to whoever you want and analyze the statistics

Download

에필성형외과 EFIL

에필성형외과(efil plastic surgery center) 어플리케이션은 저희 본원에 대해 궁금증을 해소하기 위한 전문적인 지식 정보 제공 뿐 만 아니라, 첨단기술이 적용된 "액션 가상 성형" 프로그램이 내장 되어있어 본원을 방문하지 않은 상태에서 본인들의 성형 실루엣을 그려 볼 수 있기에 성형 후의 상태를 미리 예측 할 수 있고, 성형 부위가 전체 외모에 미치는 영향을 미리 시뮬레이션 해 볼 수 있음에 따라 수술 계획

Download

Dokter Diabetes

Dokter Diabetes adalah aplikasi pertama di Indonesia yang membantu...

Download

TUP - Trouver Un Préservatif

TUP est une application permettant de se géolocaliser pour trouver le point de vente de préservatifs le plus proche de soi (Pharmacies, Tabac/Presse, Supermarchés). Des conseils sur le mode d’emploi du préservatif, que fa

Download

Dizionario N.M.G.

Questa applicazione ti guiderà in modo semplice ed intuitivo alla conoscenza, studio e verifica della Nuova Medicina Germanica e delle sue 5 leggi biologiche della natura scoperte dal Dottor Hamer. …

Download

Feed Baby - Baby Tracker

An app to track your kid's progress

Download


Thumbnail of Bệnh viện Việt Nam

Size: 3M

Rating:

3 stars

Price: Free

Publisher/Developer: KhuyenHang

Release Date: Jul 2, 2015

View Program Details