Bệnh viện Việt Nam 1.2Bệnh viện Việt Nam

Bệnh viện Việt Nam sẽ giúpmọi người có thể tìm thấy đầy đủ thông tin về mọi bệnh viện từ tuyến huyện trở lên tới tuyến trung ương. Từ đó có lựa chọn đúng đắn trước khi quyết định khám chữa bệnh ở bệnh viện nào.
Ứng dụng Bệnh viện VIệt Nam với tên tiếng Anh là Vietnam Hospitals có những chức năng tiện ích sau:
1. Địa chỉ: giúp chúng ta định hướng được địa điểm mà ta cần đến. Không chỉ dừng lại tại đó, mà ứng dụng cho phép tìm kiếm trực tiếp bằng google map khi kích vào địa chỉ đó.
2. Số điện thoại: cho phép chúng ta liên hệ trực tiếp với bệnh viện khi có sự việc gấp.
3. Email: là kênh nhận và chia sẽ thông tin bổ ích và không thể thiếu để thõa mãn một câu hỏi với bệnh viện cần tới mà đã bấy lâu còn băn khoan lo lắng. Sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều tiền của so với việc lên trực tiếp bệnh viện để hỏi tư vấn.
4. Trang web của bệnh viện mà bạn đang quan tâm là chi tiếtcũng như tổng quan để bạn hiểu rõ hơn ở đó có thể chữa được bệnh này bệnh kia hay không.
Một quyết định đúng đắn trước khi đi vào một bệnh viện nào đó sẽ góp phần giảm nhẹ bảo nhiêu công sức và tiền của.
Chúc mọi người hạnh phúc với sức khỏe của mình,

Download and use it now: Bệnh viện Việt Nam 1.2 free download

Add a review

Tell us your experience with Bệnh viện Việt Nam 1.2

Related programsOur Recommendations

Ecg Interpretation

✓ ecg interpretation ✓ ecg test ✓ ecg reading ✓ ecg made easy ✓ ecg normal ✓ ecg leads ✓ ecg lead placement ✓ ecg basics

Download

Ärzteführer Kärnten

Alle Ärzte von Kärnten schnell und übersichtlich auf Ihrem Handy: Welcher Ihrem Standort am nächsten liegende Arzt hat offen? Die praktische Karte gibt Ihnen den Überblick, dazu die Kontaktdaten und …

Download

PubMed – Unbound MEDLINE

★★ FREE, native app access to MEDLINE/PubMed, full-text journals, and...

Download

Antidopingas

Lietuvos antidopingo agentūra. Medikamentų bazė. Sportininkai naudodamiesi šia aplikacija, remiantis Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašu, labai paprastai gali patikrinti juos dominančius medikame

Download

KayeWalker

KayeWalker provides and an easy and efficient way to select the most appropriate Kaye Products Walker.

Download

Kids Crown

"Improved quality combined with much better value for money" * Features : 1. Login or Signup 2. View Detail Product features 3. Select one or multiple products for order 4. Pay via Bank transfer/On…

Download

Drugcorner

Drugcorner is the most fastest and authentic way to order medicines online from your pharmacy. Medicines are needed by everyone, so what if they are delivered at your doorstep from your pharmacy, wi…

Download

SCAI PCI Risk Calculator

SCAI has teamed up with the BMC2 Registry to create the SCAI PCI Risk Calculator will allow users to use one common tool to make a pre-procedure assessment of post-PCI risks including: 1) Mortality 2) Acute kidney injury 3) Transfusion

Download

EAbstract TNOA

A digital form of the scientific programme of 62nd Annual Conference of The Tamil Nadu Ophthalmic Association. Know every detail about the sessions - Be it date, time, venue, speakers and the abstract of the session. Synchronization can do

Download

PIT 7 IKA

Aplikasi merupakan buku program digital untuk acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Ilmu Kesehatan Anak Ke-7 (PIT IKA 7) di Surabaya. Dengan aplikasi ini anda bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang an…

Download


Thumbnail of Bệnh viện Việt Nam

Size: 3M

Price: Free

Publisher/Developer: KhuyenHang

Release Date: Jul 2, 2015

View Program Details