Download Bệnh viện Việt Nam 1.2

Antivirus information.

We did not scan Bệnh viện Việt Nam 1.2 for viruses, adware, spyware or other type of malware. For your own protection it's recommended to have an updated antivirus installed on your computer when downloading and installing programs from appzx.

appzx lists downloads from various software publishers, so if you have a question regarding a particular software contact the publisher directly. The download links for Bệnh viện Việt Nam 1.2 are provided to you by appzx without any warranties, representations or gurantees of any kind, so download at your own risk.

Description

Bệnh viện Việt Nam sẽ giúpmọi người có thể tìm thấy đầy đủ thông tin về mọi bệnh viện từ tuyến huyện trở lên tới tuyến trung ương. Từ đó có lựa chọn đúng đắn trước khi quyết định khám chữa bệnh ở bệnh viện nào.
Ứng dụng Bệnh viện VIệt Nam với tên tiếng Anh là Vietnam Hospitals có những chức năng tiện ích sau:
1. Địa chỉ: giúp chúng ta định hướng được địa điểm mà ta cần đến. Không chỉ dừng lại tại đó, mà ứng dụng cho phép tìm kiếm trực tiếp bằng google map khi kích vào địa chỉ đó.
2. Số điện thoại: cho phép chúng ta liên hệ trực tiếp với bệnh viện khi có sự việc gấp.
3. Email: là kênh nhận và chia sẽ thông tin bổ ích và không thể thiếu để thõa mãn một câu hỏi với bệnh viện cần tới mà đã bấy lâu còn băn khoan lo lắng. Sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều tiền của so với việc lên trực tiếp bệnh viện để hỏi tư vấn.
4. Trang web của bệnh viện mà bạn đang quan tâm là chi tiếtcũng như tổng quan để bạn hiểu rõ hơn ở đó có thể chữa được bệnh này bệnh kia hay không.
Một quyết định đúng đắn trước khi đi vào một bệnh viện nào đó sẽ góp phần giảm nhẹ bảo nhiêu công sức và tiền của.
Chúc mọi người hạnh phúc với sức khỏe của mình,

Related programsOur Recommendations

Pregnancy Test Prank

Pregnant or not ?! Want to know something about health state as concern pregnancy or searching a pregnancy app for free just to test yourself emotions ?! Here is a new application of fun and entertai…

Download

Air Techniques

For customers and dealers of Air Techniques, this app keeps all of the latest products, news, videos, events and more right at your fingertips online and offline. Be the first to receive our specials and new literature with push notificatio

Download

my CF ( Cystic Fibrosis ) Free

★ What is my CF ( Cystic Fibrosis ) ? ★ This is an app for individuals and families of individuals with Cystic Fibrosis ( CF ) to help you keep track of your CF ! Parents can use it to keep track of their child's health as well. ★ my

Download

AED Locations v2

AED Locations will quickly locate the nearest AED (Automatic External Defibrillator) to your current location. AED owners have contributed their locations to this New Zealand wide database with the h…

Download

Headache

Do you have a headache? Do you want to know why you have a headache? How often do you have severe headaches, pain in the nape, pain in the front of the head? Maybe you have a migraine! Don't know the…

Download

Essential Skeleton 3

***** DON'T MISS! - Number 1 Free Medical Mobile app in over 95...

Download

Post-TAVR Optimization

This educational tool was developed to assist centers in the...

Download

Dibase

Dibase, Posologia e modo di somministrazione è una applicazione...

Download

MYCARDIOPAD

Android app for smartphones and tablets to facilitate the management of patients hospitalized in a cardiac rehabilitation

Download

Pepcia Gastro Connect

The Pepcia Gastro Connect App aims to bring for the benefit of practic...

Download

Thumbnail of Bệnh viện Việt Nam

Size: 3M

Rating:

3 stars

Price: Free

Publisher/Developer: KhuyenHang

Release Date: Jul 2, 2015

View Program Details

Top Downloadslast week