Giao Dien iPhone iOS 7 1.0


3420 kb

Giao Dien iPhone iOS 7

Ứng dụng "biến hóa" giao diện Android thành iOS7
Nhờ tính tùy chỉnh cao của một hệ điều hành mở, bạn hoàn toàn có thể mang giao diện theme iOS về thiết bị Android của mình.

Nếu bạn đang muốn trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới trên Android, tải về một giao diện sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để thổi một luồng gió mới vào giao diện người dùng của hệ điều hành này.

Hiểu một cách đơn giản, giao diện chính là nơi để đặt các widget, icon, màn hình nền cùng màn hình chủ của một thiết bị. Đây là những gì bạn sẽ thấy đầu tiên khi khởi động thiết bị và bản thân nó là một thành phần vô cùng quan trọng của Android.

Download and use it now: Giao Dien iPhone iOS 7 1.0 free download

Add a review

Tell us your experience with Giao Dien iPhone iOS 7 1.0

Related programsOur Recommendations

MARQUE Designer Clock Widget with 5 Ringtones

MARQUE Designer Clock Widget with 5 Ringtones

Download

RSS Atom News Reader by Meecal

Powerful, clean and easy to use.

Download

Qzto

Qzto

Download

Shop Smart (Malaysia) by whalemobile

How to save money using your credit card ?

Download

Lucky7 Horoscopic advice: Strategy

Horoscopic advice for your week! (chinese only)

Download

Scary Ringtone Collection Free

Crazy Scary ringtone sounds and voices

Download

Ginger's Birthday

Talking Ginger is back with Ginger's birthday app focus on children

Download

Art Color Premium Theme

This will be the best app for your smartphone…!!

Download

RN Dining

Find restaurants, bars and clubs ... on the go!

Download

C Programming Quiz by Jose Joseph

Learn C Programming concepts by an interesting

Download

Thumbnail of Giao Dien iPhone iOS 7

Size: 3420 kb

Rating:

4 stars

Operating System: Android

Publisher/Developer: 1APP VN

Release Date: May 23, 2014

View Program Details