Giao Dien iPhone iOS 7 1.0.1


3420 kb

Giao Dien iPhone iOS 7

Ứng dụng "biến hóa" giao diện Android thành iOS7
Nhờ tính tùy chỉnh cao của một hệ điều hành mở, bạn hoàn toàn có thể mang giao diện theme iOS về thiết bị Android của mình.

Nếu bạn đang muốn trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới trên Android, tải về một giao diện sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để thổi một luồng gió mới vào giao diện người dùng của hệ điều hành này.

Hiểu một cách đơn giản, giao diện chính là nơi để đặt các widget, icon, màn hình nền cùng màn hình chủ của một thiết bị. Đây là những gì bạn sẽ thấy đầu tiên khi khởi động thiết bị và bản thân nó là một thành phần vô cùng quan trọng của Android.

Download and use it now: Giao Dien iPhone iOS 7 1.0.1 free download

Add a review

Tell us your experience with Giao Dien iPhone iOS 7 1.0.1

Related programsOur Recommendations

Simple Nature

The most amazing nature application for FREE

Download

VALENTINE Edition!! LOVE stickers for BBM FREE

LOVE stickers with dedicated sticker for each day

Download

Soundboard for The Flintstones

Sounds and quotes from Flintstones

Download

Napkin Master +

This is a set of napkin arrangement methods.

Download

FC Training

FC Training

Download

MyLotteryPick - Full Version

MyLotteryPick’s scientific number generation system helps...

Download

Scavenger Hunt Anywhere

Scavenger Hunt Anywhere

Download

Abra - Plum

Share contacts between phones as easy as 1-2-3 1. Point your...

Download

+Theme Trial

Make your own theme by this app

Download

Mister Bartender

Classic Cocktail Recipes

Download

Thumbnail of Giao Dien iPhone iOS 7

Size: 3420 kb

Operating System: Android

Publisher/Developer: 1APP VN

Release Date: May 27, 2014

View Program Details